Våra konsulter

Kristian Appel

09 4247 5212, 050 566 1949
styrelseordförande, grundare av och partner i Traficon
född 1949 i Helsingfors, diplomingenjör 1974, diplomekonom 1981, SNIL medlem

Kristian sköter VD:s uppgifter under en övergångsperiod, tills vi hittat en ny VD efter Kerkko Vanhanen.

Kristian har mer än 40 års erfarenhet inom trafikplanering. Han har deltagit i otaliga utvecklingsprojekt inom EU och varit aktiv inom det nordiska samarbetet på området. 

I Kristians specialkunskaper ingår bl.a. ITS (Intelligenta TransportSystem), trafikledning- och styrning, betalsystem och vägavgifter, systemarkitektur och terminologi, tunnelsäkerhet samt utveckling- och forskning inom traffic management.

Jari Oinas

Jari Oinas

09 4247 5215, 050 511 4585
projektchef, styrelseledamot, grundare av Traficon
född 1960 i Inari, diplomingenjör 1987

Jari har mer än 30 års erfarenhet av trafiksignalplanering samt framtagning av offentliga planerings- och upphandlingsanvisningar för dessa.

Under de senaste åren har Jari ansvarat för stora projekt gällande variabel trafikstyrning samt fungerat som sakkunnig i Trafikverkets/Vägverkets stora entreprenader, uppgjort kvalitetskrav och övervakat realiseringen. Till Jaris komptensområden hör också utveckling av Trafikverkets operativa trafikledning samt systemarkitektur.

Tomi Ristola

Tomi Ristola

09 4247 5213, 050 500 4170
projektchef, styrelsens ordförande, partner
född 1958 Helsingfors, diplomingenjör 1983, SNIL

Tomi har mer än 30 års erfarenhet av trafikplanering, framförallt trafikstyrning, trafikantinformationssystem och kollektivtrafik. Han är också insatt i värdering av effekter av trafikledningssystem.

Tomi har också medverkat i ett flertal utvecklingsprojekt samt i EU:s forskningsprojekt.

Risto Kulmala

040 502 6254
ITS-konsult, professor och partner
Född 1952, DI THS 1976, tekn.dr. THS 1995

Professor Risto Kulmala är en internationellt mycket högt respekterad ITS expert. Många internationella kompanjoner har fått erfara hans kunnande och stora personlighet. Risto behärskar hela ITS-fältet, transporttelematiken och den autonoma trafiken, konsekvensanalyser och forskning inom transportpolitiken samt prognosmodeller för trafiksäkerheten.  

Juha Hyvärinen

Juha Hyvärinen

050 556 32 95, +7 921 969 98 82
projektchef
född 1957 i Kemijärvi, ingenjör 1980

Juha har mer än 30 års erfarenhet av konsultering inom trafikbranschen. Hans specialområden är trafiksäkerhet, transportekonomi samt projektledning av rysk-västerländska samarbetsprojekt. Juha är stationerad i Ryssland och de senaste 15 åren har han lett projekt i Barents-regionen samt Nordvästra Ryssland.

Juha har även arbetat i projekt för vägadministrationen i USA, Världsbanken, EBRD, GRSP (Global Road Safety Partnership), Nordiska Ministerrådet sant diverse EU finansierade projekt.

Satu Kotituomi

Satu Kotituomi

09 4247 5220
projektchef, partner
född i Tammela, diplomingenjör 1994

Satu har mer än 20 års erfarenhet av trafik- och trafiksignalplanering och framkomlighetsanalyser. Därutöver har hon bl.a. tagit del I EU-projekt gällande utveckling av trafikantinformationssystem.

Parkeringsanläggningar och funktionsanalyser hör också till hennes kompetenser. 

Heidi Arjamaa

Heidi Arjamaa

09 4247 5214
projektchef, partner
född i Helsingfors 1976, diplomingenjör 2003

Heidi är en av experterna inom vårt starka trafiksignalteam. Till hennes komptenser hör också trafiksimulering, vägvisning och variabla skyltar samt geografiska informationssystem.

Jaakko Tuominen

Jaakko Tuominen

09 4247 5223, 040 522 4087
projektchef, partner
född 1964 i Helsingfors, diplomingenjör 1991

Jaakko är suverän på trafiksignalprojektering med sina mer än 25 år i branschen. Innan han anslöt sig till Traficon arbetade han med planering och programmering av trafiksignalerna i Helsingfors i 15 år. Han är vår främsta expert på kollektivtrafikprioriteringar.

Jaakko behärskar också trafiksimulering och planering av vägvisning.

Heidi Hämäläinen

Heidi Hämäläinen

09 4247 5210
planeringsassistent, partner
född i Tavastehus 1963, kartritare 1981

Heidi ser till att kontoret dagligen fungerar smärtfritt. Det är hennes vänliga röst man oftast hör i vår telefoncentral.  

Heidi sköter faktureringen och producerar ritningar med CAD.

Matti Huju

Matti Huju

09 4247 5218, 0400 493614
trafikplanerare, partner
född 1987 i Esbo, diplomingenjör 2015

Matti har erfarenhet av forskning inom trafikledning, ITS och trafiksignaler. Han har också arbetat med trafiksignalplanering och kapacitetsanalyser.

Aapo Tiilikainen

09 4247 5222
assistent
född 1994, teknolog

Aapo jobbar vid sidan av sina studier på deltid med olika uppdrag inom projekt för trafikstyrning och traffic management.