Våra konsulter

Kerkko Vanhanen

Kerkko Vanhanen

040 596 8296
verkställande direktör, styrelse medlem
född 1977 i Vanda, DI THS 2004

Kerkko övergick i Traficons tjänst i september 2017 efter att ha verkat inemot 11 år på beställarsidan med utvecklingsuppgifter inom kollektivtrafik och intelligenta transportsystem.  Han har en bred erfarenhet av moderna informationstjänster inom trafiksektorn och utveckling av de system, som ligger bakom. Han har också ett brett kontaktnät i Finland och internationellt. Till hans styrkor hör bred kännedom om trafiksektorn samt förmåga att verka som tolk mellan IT-utvecklarna och trafikexperterna.

Till Kerkkos expertisområden hör bl.a. informations- och betalsystem inom kollektivtrafiken, funktionella specifikationer och konceptbeskrivningar för tjänster och projekt, upphandlingsstöd, tjänste-ekosystem inom trafiken samt forsknings- och utvecklingsprojekt i anslutning till dessa samt överhuvudtaget inom ITS-världen. Kerkko ger också gärna undervisning och handledning inom sina expertisområden.
 

Kristian Appel

09 4247 5212, 050 566 1949
viceverkställande direktör, styrelseordförande, grundare av och partner i Traficon
född 1949 i Helsingfors, diplomingenjör 1974, diplomekonom 1981, SNIL medlem

Kristian har mer än 40 års erfarenhet inom trafikplanering. Han har deltagit i otaliga utvecklingsprojekt inom EU och varit aktiv inom det nordiska samarbetet på området. 

I Kristians specialkunskaper ingår bl.a. ITS (Intelligenta TransportSystem), trafikledning- och styrning, betalsystem och vägavgifter, systemarkitektur och terminologi, tunnelsäkerhet samt utveckling- och forskning inom traffic management.

Jari Oinas

Jari Oinas

09 4247 5215, 050 511 4585
projektchef, styrelseledamot, grundare av Traficon
född 1960 i Inari, diplomingenjör 1987

Jari har mer än 30 års erfarenhet av trafiksignalplanering samt framtagning av offentliga planerings- och upphandlingsanvisningar för dessa.

Under de senaste åren har Jari ansvarat för stora projekt gällande variabel trafikstyrning samt fungerat som sakkunnig i Trafikverkets/Vägverkets stora entreprenader, uppgjort kvalitetskrav och övervakat realiseringen. Till Jaris komptensområden hör också utveckling av Trafikverkets operativa trafikledning samt systemarkitektur.

Tomi Ristola

Tomi Ristola

09 4247 5213, 050 500 4170
projektchef, styrelsens ordförande, partner
född 1958 Helsingfors, diplomingenjör 1983, SNIL

Tomi har mer än 30 års erfarenhet av trafikplanering, framförallt trafikstyrning, trafikantinformationssystem och kollektivtrafik. Han är också insatt i värdering av effekter av trafikledningssystem.

Tomi har också medverkat i ett flertal utvecklingsprojekt samt i EU:s forskningsprojekt.

Juha Hyvärinen

Juha Hyvärinen

050 556 32 95, +7 921 969 98 82
projektchef
född 1957 i Kemijärvi, ingenjör 1980

Juha har mer än 30 års erfarenhet av konsultering inom trafikbranschen. Hans specialområden är trafiksäkerhet, transportekonomi samt projektledning av rysk-västerländska samarbetsprojekt. Juha är stationerad i Ryssland och de senaste 15 åren har han lett projekt i Barents-regionen samt Nordvästra Ryssland.

Juha har även arbetat i projekt för vägadministrationen i USA, Världsbanken, EBRD, GRSP (Global Road Safety Partnership), Nordiska Ministerrådet sant diverse EU finansierade projekt.

Caj Holm

Caj Holm

09 4247 5219
projektchef (tidigare partner, numera timanställd pensionär)
född 1948 i Hangö, ingenjör 1972

Caj har 40 års erfarenhet av verksamhet utomlands både i öst och i väst. Innan han blev konsult verkade han först som tjänsteman inom kommunalteknisk projektering och arbetade sedan med export av trafiksignalanläggningar.

På senare år har Caj jobbat med betalsystemstudier och planering (EU-projekt samt i hemlandet), tunnelstyrning och -säkerhet samt parkeringsanläggningar

Satu Kotituomi

Satu Kotituomi

09 4247 5220
projektchef, partner
född i Tammela, diplomingenjör 1994

Satu har mer än 20 års erfarenhet av trafik- och trafiksignalplanering och framkomlighetsanalyser. Därutöver har hon bl.a. tagit del I EU-projekt gällande utveckling av trafikantinformationssystem.

Parkeringsanläggningar och funktionsanalyser hör också till hennes kompetenser. 

Heidi Arjamaa

Heidi Arjamaa

09 4247 5214
projektchef, partner
född i Helsingfors 1976, diplomingenjör 2003

Heidi är en av experterna inom vårt starka trafiksignalteam. Till hennes komptenser hör också trafiksimulering, vägvisning och variabla skyltar samt geografiska informationssystem.

Jaakko Tuominen

Jaakko Tuominen

09 4247 5223, 040 522 4087
projektchef, partner
född 1964 i Helsingfors, diplomingenjör 1991

Jaakko är suverän på trafiksignalprojektering med sina mer än 25 år i branschen. Innan han anslöt sig till Traficon arbetade han med planering och programmering av trafiksignalerna i Helsingfors i 15 år. Han är vår främsta expert på kollektivtrafikprioriteringar.

Jaakko behärskar också trafiksimulering och planering av vägvisning.

Heidi Hämäläinen

Heidi Hämäläinen

09 4247 5210
planeringsassistent, partner
född i Tavastehus 1963, kartritare 1981

Heidi ser till att kontoret dagligen fungerar smärtfritt. Det är hennes vänliga röst man oftast hör i vår telefoncentral.  

Heidi sköter faktureringen och producerar ritningar med CAD.

Matti Huju

Matti Huju

09 4247 5218, 0400 493614
trafikplanerare
född 1987 i Esbo, diplomingenjör 2015

Matti har erfarenhet av forskning inom trafikledning, ITS och trafiksignaler. Han har också arbetat med trafiksignalplanering och kapacitetsanalyser.