• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi
22
joulu 19

Traficon on liikennesuunnittelun, tunneliturvallisuuden ja älyliikenteen (ITS) konsulttitoimisto Suomessa. Traficon on 100% suomalainen ja 100% henkilökuntansa omistama erikoistoimisto, joka on toteuttanut noin 1800 projektia viimeisen 30 vuoden aikana. Traficonin osaaminen tulee kokeneesta insinöörijoukosta, jolla on akateeminen perus- tai jatkotutkinto. Vuonna 2020 Traficon tarjoaa erityisasiantuntijapalveluita laajemmalla sektorilla kuin koskaan aikaisemmin. Uusien asiantuntijoiden liittyminen Traficonin joukkoon on laajentanut Traficonin ydinosaamista erityisesti paloturvallisuuden saralle. Traficonilta löytyy asiantuntemusta niin tunneleiden ja pysäköintilaitosten kuin ajoneuvojenkin turvallisuuteen, riskeihin ja palotekniikkaan liittyen. Traficon voi tarjota paloasiantuntemustaan niin suunnittelu- kuin operatiivisella puolella. Traficon uskoo myös kansainväliseen verkostoitumiseen liikennetekniikan ja –turvallisuuden huippuasiantuntijoiden kanssa. Strateginen verkostoituminen on laajentunut entisestään 2020 ja kattaa nyt myös älyliikenteen ja paloturvallisuuden asiantuntijoita.

08
marras 19

Traficonin toimitusjohtajan tehtävät ottaa vastaan Max Lakkonen 1.11.2019 alkaen. Max Lakkonen on koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti ja ollut kansainvälisissä tehtävissä viimeiset 15 vuotta, pääosin Saksassa. Max Lakkonen on yksi johtavista maanalaisen rakentamisen paloturvallisuuden asiantuntijoista maailmassa ja kansainvälisesti tunnettu luennoitsija. Lisäksi hän toimii mm. ITA-COSUF:in (International Tunnelling and Underground Space Association – Committee on Operational Safety) johtoryhmässä sekä useassa kansainvälisessä palostandardikomiteassa, erityisesti Pohjois-Amerikassa (NFPA). Viime vuosina Max Lakkonen on erikoistunut sekä liikkuvan kaluston palotekniseen tutkimukseen (esimerkiksi uudet junat ja sähköautot) että näiden vaikutuksiin ympäröivän infrastruktuurin suunnitteluun, erityisesti maanalaisessa ympäristössä. Max Lakkonen jatkaa edelleen IFAB GmbH:n (sekä IFAB Finland Oy:n) toimitusjohtajana, joiden osaomistajana hän myös toimii. Nyt väistyvä 30 vuotta toimitusjohtajana toiminut DI, DE Kristian Appel, yksi yhtiön perustajista, jatkaa yhtiössä erityisasiantuntijana, hallituksen puheenjohtajana ja osakkaana. Traficonin hallitus on tyytyväinen, että pitkä rekrytointiprosessi on tullut päätökseen ja Max Lakkonen liittyy täydentämään Traficonin strategista palvelutarjontaa. Traficonin palvelut kattavat nyt liikenteeseen liittyvän palo- ja turvallisuuspuolen perinteisten liikennesuunnittelun palveluiden lisäksi. Max Lakkosen tuoma kansainvälinen osaaminen, yhdessä viime vuosien panostuksella älyliikenteeseen, vie Traficonia edelleen eteenpäin liikennesuunnittelun johtavana asiantuntijayrityksenä Suomessa. Traficon on laajennusten myötä muokannut palvelukokonaisuuksiaan, jotka tullaan julkistamaan myöhemmin.