• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

OSAAMINEN

Traficonin osaaminen perustuu alan erikoisasiantuntijoihin, joilla on pitkä kokemus alalta sekä innovatiivinen asenne tehdä uutta. Traficonin erityisosaamisalueina ovat esimerkiksi liikenteen hallinta ja -ohjaus (liikennevalot, viitoitus, liikenteen informaatiojärjestelmät), ITS (älykkäät liikennejärjestelmät), tiemaksut ja tunneliturvallisuus (paloturvallisuus, riskiarvioinnit, turvallisuussuunnitelmat). Näillä osa-alueilla Traficon on johtava konsulttitoimisto Suomessa.