• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

OSAAMINEN

Traficonin osaaminen perustuu alan erikoisasiantuntijoihin, joilla on pitkä kokemus alalta sekä innovatiivinen asenne tehdä uutta. Traficonin erityisosaamisalueina ovat esimerkiksi liikenteen hallinta ja ohjaus (liikennevalot, viitoitus, liikenteen informatiojärjestelmät), ITS (älykkäät liikennejärjestelmät), tiemaksut ja tunneliturvallisuus (paloturvallisuus, riskiarvioinnit, turvallisuussuunnitelmat). Näillä osa-alueilla Traficon on johtava konsulttitoimisto Suomessa.