• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

2010-2019

Liikennevirasto

E18 Koskenkylä – Kotka ja Hamina – Vaalimaa palvelusopimustiet, tekninen asiantuntijapalvelu

Traficon toimi vuosina 2010 – 2019 tilaajan (Liikennevirasto) teknisenä asiantuntijana E18 moottoritien Koskenkylä-Kotka osuuden ja Hamina-Vaalimaa osuuden hankkeissa, joissa uusi moottoritie toteutettiin palvelusopimusmallilla.

Traficon vastasi hankkeissa moottoritieosuuden mukaan lukien ao. osuuksilla olevien tietunnelien (Markkinamäen tunneli, Vaalimaan tunneli) liikenteenhallinnan asiantuntijatehtävistä hankkeen urakkakilpailutuksen aikana, rakentamisaikana ja liikenteenhallinnan kunnossapitojaksolla.  Vastasimme liikenteenhallinnan teknisten vaatimusten kirjoittamisesta ja niiden tarkentamisesta urakkalaskentavaiheen aikana. Rakentamisaikana valvoimme vaatimusten täyttymistä tarkastamalla palveluntuottajan laatimia liikenteenhallinnan rakennussuunnitelmia, osallistumalla palveluntuottajan järjestämiin laite- ja järjestelmätestauksiin ja tekemällä asennustöiden pistokoetarkastuksia maastossa. Lisäksi vastasimme tilaajan käyttöönottotarkastukseen sisältyvien järjestelmä- / laitetestausten ohjelmien laatimisesta ja testauksista.