• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

2016-2019

Forssan kaupunki

Forssan liittymien kokonaistarkastelu ja liikennevalojen toimenpideohjelman laatiminen

Arviointi- ja selvitystyö liikennejärjestelyiden sujuvuuden optimointiin joko kiertoliittymillä tai liikennevaloilla. Kyseessä oli sekä toimivuuden että tilantarpeen arviointi. Lisäksi toimeksianto sisälsi kustannuspohjaisen toimenpideohjelman; mitä missäkin liikennevaloliittymässä lähitulevaisuudessa tehdään.

Suunnittelu

Konsultointi