• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

2018-2019

Helsingin kaupunki

Helsingin maanalainen kokoojakatu (liikennetunneleiden toimivuus ja turvallisuuskonsepti)

Helsingin kaupunginkanslian toimeksiannosta Traficon kehitti maanalaiselle kokoojakadulle kokonaan uuden periaateratkaisun. Tavoitteena oli sekä liikenteellisesti toimiva että ilmanvaihto- ja savunpoistoteknisesti toimiva ratkaisu; ts. toteuttamiskelpoinen, toimiva ja turvallinen tunneli. Vastaavalla tavalla on kehitetty periaatetason ratkaisuja myös muihin tunneleihin.

Selvitykset