• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

2015-2018

Pohjoismaiset tieviranomaiset

ITS Terminology 2018 (ITS terminologia)

Pohjoismaisena yhteistyönä ja pääosin Pohjoismaisten tieviranomaisten rahoittamana laadittiin laaja ITS sanasto. Viimeisin laitos on vuodelta 2018 ja se kattaa laajasti ITS:n eri osa-alueilta yli 1000 keskeistä termiä tarkkoine määritelmineen kuudella kielellä (en, su, ru, ta, no, is). Edelliset laitokset julkaistiin 1997, 2002 ja 2012. Kristian Appel on ainoana ollut yhtenä päätoimittajana kaikkien neljän laitosten osalta.

http://its-terminology.com/ITS%20Terminology%202018%20web-version.pdf