• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

2010-2014

NordFoU – Pohjoismaiset Liikennevirastot

NordFoU: Tietunneleiden turvallisuustutkimukset

Analyysi EU:n tunneliturvallisuustutkimushankkeiden tuloksista (NordFoU – Pohjoismaiset Liikennevirastot 2009 – 2010), Tutkimus tunneleiden evakuointiedellytyksistä ja -strategioista (NordFou – Pohjoismaiset Liikennevirastot 2012 -2014). Molemmat selvitykset on tehty yhteistyössä kansainvälisten huippuasiantuntijoiden kanssa.

Tutkimus ja kehittäminen.