• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

2007-2008

Tiehallinto

Parainen-Nauvo kiinteä yhteys (tunneli) turvallisuusselvitys ja riskianalyysi

Traficon toteutti yhdessä yhteistyökumppaninsa kanssa liikenteellisen riskianalyysin, jossa vertailtiin eri turvallisuusratkaisuja. Turvallisuustasoa pyrittiin arvioimaan erityisesti erilaisten pituuskaltevuuksien ja niistä seuraavien tunnelipituuksien, nopeusrajoitusten sekä tunnelipoikkileikkausten suhteen.