• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

2017-2018

LVM

Raskaan liikenteen vinjettiselvitys

LVM:n toimeksiannosta on laadittu useita raskaan liikenteen vinjettiselvityksiä. Viimeisin on vuodelta 2018 (LVM 1/18). Tässä Traficon toimi pääkonsulttina ja vastasi kansainvälisestä katsauksesta, maksu- ja valvontajärjestelmän kuvauksesta sekä kustannusarvioista. Aikaisemmat selvitykset ovat vuosilta 1996, 2006 ja 2008.

Selvitys.