• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

2015-2016

HSL

Ruuhkamaksuselvitys 2016

HSL:n toimeksiannosta laadittiin eräiden muiden konsulttien kanssa Helsingin seudun ruuhkamaksuselvitys 2016. Traficonin osuus liittyi erityisesti kansainväliseen katsaukseen, teknologiakuvauksiin, vaihtoehtoisiin toiminnallisiin ja teknisiin ratkaisuihin sekä toteutus- ja käyttökustannuksiin eli siihen, mitä käytännössä on teknistaloudellisesti kohtuullisesti mahdollista toteuttaa. Edellisen vastaavan selvityksen laadimme v. 2008-09 (LVM raportti 30/2009). Ensimmäisen vastaavan selvityksen laadimme jo 1993 LVM:lle.

Selvitykset.