• Länsiportti 4,
  02210 ESPOO
 • (09) 804 1922
  traficon@traficon.fi

2021-2022

Väylävirasto

Tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen ja seurantajärjestelmien palvelutasot

 

Väylävirasto on julkaissut uuden palvelutasolinjauksen tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen palveluille ja seurantajärjestelmille. Palvelutasot kattavat seuraavat vaihtuvan ohjauksen palvelut:

 • vaihtuvat nopeusrajoitukset
 • tienvarsitiedotus mukaan lukien varareitti- ja tapahtumaopastus
 • kelivaroitukset
 • ruuhkavaroitukset
 • sulkupuomien etäkäyttö
 • liityntäpysäköintiopastus.

 

Seurantajärjestelmien osalta linjaukset kattavat seuraavat:

 • tiesään ja kelin seuranta
 • liikenteen seuranta (pois lukien liikenteen tilastokeruu)
 • matka-ajan seuranta.

 

Traficon Oy toimi yhdessä Ramboll Finland Oy:n kanssa toimintalinjatyön konsulttina Väylävirastolle.

 

Väyläviraston julkaisuja 10/2022

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-317-946-2