• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

Konsultointi

Traficonin huippuosaajien joukko tarjoaa moninaisia konsultointipalveluita asiakkailleen. Tyypilliset konsulttiprojektit pitävät sisällään erinäisiä liikennesuunnitteluun liittyviä tehtäviä, joilla tavoitteiden asettelu on laajempi kuin suunnittelutehtävissä. Konsultointi on tyypillisesti lyhytkestoisempaa kuin suunnitteluprojektit. Traficonin huippuosaajien konsultointia voidaan käyttää hyväksi hankkeiden eri vaiheissa. Tarkoituksena on optimoida kustannuksia ja varmistaa, että hankkeet täyttävät kaikki vaatimukset. Monesti Traficonin konsultointipalveluita käytetään myös valvomaan suunnittelua ja toteutusta tilaajan puolesta. Konsultointiprojektien kirjo on hyvin laaja ja joskus konsultointiprojektit pitävät sisällään vain hyvin vähäistä teknistä neuvontaa, joilla asiakkaan tekniset ongelmat saadaan ratkaistuksi hyvin pian.