• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

Liikennesuunnittelu ja liikenteen toimivuus

Liikennesuunnittelu yleiskäsitteenä kattaa koko Traficonin toiminnan. Traficon käyttää moderneja työkaluja kuten mallinnusta ja simulointia liikenteen toimivuuden tarkasteluun ja suunnitteluun.

Laajasta palveluvalikoimastamme esimerkkejä ovat:

  • Liikennejärjestelyjen suunnittelu (liittymät, katujaksot, pysäköintialueet ja -laitokset)
  • Liikenteen ohjauksen suunnittelu (liikennevalot, viitoitus, liikenneinformaatiojärjestelmät)
  • Liikenteen toimivuustarkastelut, joukkoliikenteen etuisuudet
  • Liikenne- ja käyttäjätutkimukset
  • Tiemaksuselvitykset ja –kehittäminen