• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

Liikennevalot

Liikennevalot ovat perinteinen liikenteenhallinnan keino. Liikennevalosuunnittelu on ollut keskeinen osa Traficonin toimintaa yrityksen perustamisesta lähtien. Traficon on suunnitellut satojen liittymien valo-ohjausjärjestelyt ympäri maata käsittäen suunnitelmia yksittäisistä liittymistä laajoihin tie- ja katujaksoihin sekä keskusta-alueiden liikennevaloihin. Liikennevalojen joukkoliikenne-etuudet ovat vahvaa Traficonin erikoisosaamista. Traficon on vuosien varrella laatinut pääosan liikennevalojen suunnittelua ja rakentamista koskevasta ohjeistuksesta. Traficonin huippuasiantuntemus liikennevalosuunnitteluun liittyen on luonut monia pitkäaikaisia asiakassuhteita ympäri Suomea.

Traficonin avainosaamista ovat:

  • Liikennevalojen rakennussuunnittelu hankinta-asiakirjoineen
  • Liikennevalojen esi- ja yleissuunnitelmat
  • Liikennevalojen kehittämis-, yleis- ja keskusjärjestelmäsuunnitelmat
  • Liikennevalojen ylläpito- ja saneeraussuunnitelmat
  • Liikennevalo-ohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen