• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

Liikenteen hallinta ja älykkäät liikennejärjestelmät (ITS)

Traficon on ensimmäinen konsulttiyritys Suomessa, joka erikoistui liikenteenhallintaan ja älykkäisiin liikennejärjestelmiin (ITS) lähes 30 vuotta sitten.

Traficon pystyy tarjoamaan uusimman tietotaidon sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Asiantuntijoillamme on laaja asiantuntemus lähtien väylähankkeiden liikenteenhallintajärjestelmien toteutussuunnittelusta eri kulkumuotojen informaatiojärjestelmiin ja automaattiajamisen tulevaisuuteen liittyviin selvityksiin.

Traficonin avainosaamista ovat:

  • ITS tutkimus ja selvitykset
  • Kansainväliset tutkimushankkeet
  • Vaikutusarvioinnit ja tulevaisuusennusteet
  • Liikenteenhallinnan strateginen kehittäminen
  • Liikenteenhallinnan järjestelmien suunnittelu ja toteutusten valvonta