• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

Liikenteen hinnoittelu ja tienkäyttömaksut

Innovatiivisella liikenteen hinnoittelulla voidaan tehokkaasti vaikuttaa liikenteen kysyntään, parantaa liikennemuotojen välistä yhteistyötä ja tehostaa liikenneinfrastruktuurin käyttöä. Tuottojen avulla voidaan rahoittaa tarpeellisiksi katsottuja liikenneinvestointeja. Traficon on osallistunut jo lähes 30 vuoden ajan useimpiin EU:n merkittävimpiin tienkäyttömaksuteknologian ja sovellusten kehityshankkeisiin sekä lainsäädäntötyöhön suomalaisten viranomaisten tukena. Näiden lisäksi on ollut kymmeniä kansallisia selvityksiä tiemaksuihin liittyen sekä aktiivista osallistumista alan standardisointiin.

Traficonin avainosaamista ovat:

  • Kansainväliset katsaukset,
  • Toiminnalliset ja tekniset mahdollisuudet (km-maksut, ruuhkamaksut, vinjetit, yksittäisten kohteiden rahoitus, ym.)
  • Kustannusarviot
  • Tiemaksujen standardointi ja kansainvälinen terminologia
  • EU:n lainsäädäntöyhteistyö