• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

Rakennuttamispalvelut

Traficon tarjoaa rakennuttamispalveluita asiakkailleen. Palvelut pitävät sisällään hankkeiden teknistä asiantuntijapalvelua sekä urakoitsijan vastuulla olevan suunnittelun ja toteutuksen valvontaa tilaajan apuna, jotta valmis rakenne täyttää liikennettä ja liikenteenhallintaa koskevat vaatimukset.