• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

Tutkimus ja kehitys

Traficon on perinteisesti ollut aina hyvin aktiivinen liikennetutkimushankkeissa. Projektit ovat olleet joko kansainvälisiä tai kansallisia. Yhdistävä tekijä on liikenteeseen liittyvä huippututkimus. Traficonin henkilöstö on pääosin akateemista ja useammalla avainhenkilöllä on tutkijatausta sekä teknillis- tai kauppatieteellinen jatkotutkinto. Viime vuosina Traficon on erikoistunut älyliikenteen tutkimukseen toimien Väyläviraston sekä Liikenne- ja viestintäministeriön ja –viraston edustajana kansainvälisissä hankkeissa. Traficon on ollut mukana useissa standardointi- ja säädöshankkeissa. Traficonin kansainväliset yhteistyöverkostot tutkimushankkeiden myötä ovat ainutlaatuiset ja näiden tuomaa erikoisosaamista on käytetty hyväksi.