• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

TRAFICON AB

Traficon är den ledande konsulten i Finland inom planering av trafik, traffic management och säkerhet. Traficon är 100 % finländskt och 100 % ägt av personalen. Vi har framgångsrikt genomfört mer 1700 projekt under de senaste 30 åren. Vi vågar vara annorlunda och söker de bästa teknisk-ekonomiska lösningarna för våra kunder. Kunnandet härrör från en akademisk ingenjörskår, som består av många inom sina specialgebit internationellt erkända experter.

”Vi lovar inte vad som helst. Men det vi lovar, gör vi bättre än andra.”

SPECIALKOMPETENSER INOM TRAFICON AB

Våra specialkompetenser inkluderar traffic management, trafikstyrning (trafiksignaler, vägvisning, trafikantinformationssystem), ITS (intelligenta trafiksystem), vägavgifter och tunnelsäkerhet (brandsäkerhet, riskanalyser, säkerhetsplaner). Inom dessa områden är Traficon den ledande konsulten i Finland.