• Länsiportti 4,
  02210 ESPOO
 • (09) 804 1922
  traficon@traficon.fi

Traficon är en oberoende konsultbyrå, som koncentrerar sig på trafikplanering och -säkerhet. Vi har satsat på spetskompetens i över 30 år. Vi är pionjärer inom vårt område och har kraftfullt bidragit till branschens utveckling tillsammans med våra huvudklienter. Traficons historia omfattar mer än 1700 lyckade projekt och vi är marknadsledare inom vårt specialgebit. För oss har det varit viktigt att vara ett privat, smidigt och 100 % finländskt företag. Företaget är till 100 % ägt av sin personal.

Traficon erbjuder idag fler specialisttjänster inom ett bredare område än någonsin tidigare. Rekrytering av toppspecialister med internationell anknytning har ytterligare vidgat vårt tjänsteutbud. Strategiska partnerskap med internationella toppexperter möjliggör ett ytterligare vidgat utbud till våra klienter.

 • Ett oberoende pionjärföretag i Finland grundat år 1989
 • 100 % finländskt och helägt av personalen
 • 15 ingenjörer, främst akademiker; därutöver strategiska partnerskap med internationella toppexperter
 • Omsättning 1,5 M€ (2021)
 • Soliditet: AAA (2019)
 • Kunnandet baseras på erfarna experter, som mestadels har akademisk grund- eller fortsättningsexamen
 • Mer än 1700 projekt tillsammans med långvariga klienter
 • Kontor i Helsingforsregionen (Esbo)
 • Medlem av SKOL rf (Planerings- och konsultbyråernas förbund) sedan 1990
 • Pålitlig partner registrerad i tjänsten Vastuugroup.fi