• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

2017-2019

Traficom, Liikenne- ja viestintävirasto

 

Porokello-selvitysprojekti

Porokello on kaikkien tienkäyttäjien saatavilla oleva sovellus, jolla varoitetaan tienkäyttäjiä tiellä liikkuvista poroista. Sovellus on kehitetty aikaisemmissa hankkeissa käyttäen hyväksi mobiiliteknologiaa ja paikkatietoa. Sekä varoittaja- että käyttäjämäärät ovat kasvaneet voimakkaasti, joten palvelun vaikutusten arviointia haluttiin tutkia.

Tämä selvitys on osa EU:n tukemaa NordicWay2-hanketta, jossa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan tieviranomaiset kehittävät yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten, ajoneuvovalmistajien ja palveluntarjoajien kanssa tieliikenteen automaatiota ja yhteistoiminnallisia järjestelmiä (C-ITS) pohjoismaisissa olosuhteissa.

Lisätietoa: https://static1.squarespace.com/static/5c4703b5d274cba2e71f7489/t/5cb812bf6e9a7f2692fc0d3b/1555567351492/Porokello_Traficom_tutkimuksia_9_2019.pdf