• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

BYGGHERRESERVICE

Traficon erbjuder byggherreservice för sina kunder. Vi står för teknisk projektledning samt 3:je parts syn och kontroll av projektering och realisering. Det är väsentligt, att entreprenören följer givna regler och specifikationer..