• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

KONSULTERING

Traficons mångsidiga experter erbjuder olika konsulteringstjänster. Det kan gälla frågor på överordnad nivå, där beställaren behöver tillgång till kunskap och erfarenhet samt råd. Konsultering kan ofta vara kortvarig, jämfört med planeringsprojekt. Konsultering kan komma till nytta i alla projekteringsskeden. Målet kan vara att optimera kostnader, eller att säkerställa att alla krav blir uppfyllda. Ofta kan Traficons experter delta i övervakning och styrning av projektering och realisering för kundens räkning. Ibland kan arbetsinsatsen var ganska ringa, men nyttan för kunden stor, då lösningarna optimeras.