• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

PLANERING OCH PROJEKTERING

Traficons trafikplaneringstjänster omfattar både vägar, gator och spårvägar med kompletterande infrastruktur. Tyngdpunkten ligger dock på vägtrafiken, där våra experter arbetar med att göra vägtrafiken säkrare och smidigare. Våra uppdrag gäller ofta geometrisk projektering av trafikområden såsom korsningar, parkeringsområden, gator mm. Speciellt arbetar Traficon med styr- och informationssystem inom väg- och kollektivtrafiken. Vi har särskilt specialiserat oss på underjordiska trafikanläggningar såsom trafiktunnlar och parkeringsanläggningar, deras geometriska utformning samt styr-, betal- och övervakningssystem.