• Länsiportti 4,
  02210 ESPOO
 • (09) 804 1922
  traficon@traficon.fi

TUNNLAR OCH ÖVRIGA UNDERJORDISKA TRAFIKANLÄGGNINGAR

Trafiktunnlar och andra underjordiska trafikanläggningar innebär specifika utmaningar för planeringen av trafikstyrning och -övervakning samt trafiksäkerhet i dessa utrymmen pga. att följderna av störningar och olyckor oftast är avsevärt allvarligare. Traficons experter har en lång erfarenhet av dessa frågor såväl nationellt som internationellt.

Traficons nyckelsakkunskap

 • Projektering av trafiklednings- och övervakningssystem
 • Trafikmässiga riskanalyser
 • Riskanalyser för farligt gods
 • Brandsäkerhet
 • Trafikplanering av tunnlar, parkeringsanläggningar mm.
 • Säkerhetskonsultering