• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

UTREDNINGAR

Traficon genomför trafik- och infrastrukturrelaterade utredningar för stat, kommun och den privata sektorn. Studiernas föremål och noggrannhet varierar mycket beroende på ändamålet. Det kan gälla förstudier, behovsutredningar, projektförslag, trafikpolitik eller -strategier. På projektnivå kan det gälla studier av förväntade effekter av ett projekt innan det realiseras. Det kan också gälla speciella teknologiska lösningar såsom vägavgifter, trafikantinformations- eller parkeringssystem, där Traficon har varit en föregångare. Traficons internationella kontaktnät är till stor nytta, då man söker den allra bästa expertisen för något specifikt specialuppdrag.