• Länsiportti 4,
  02210 ESPOO
 • (09) 804 1922
  traficon@traficon.fi

VÄGAVGIFTER

Med innovativ prissättning av väganvändning kan man effektivt påverka efterfrågan, förbättra samverkan mellan olika trafikformer och effektivera utnyttjandet av trafikinfrastrukturen. Intäkterna kan styras t.ex. till behövliga trafikinvesteringar. Traficon har i mer än 25 år tagit del i ett stort antal av EU:s forskningsprojekt inom vägavgifter, varit med i standardiseringsarbetet inom ISO/CEN och aktivt bidragit till EU-lagstiftningen för interoperabla vägavgifter inom EU (EETS). Kunskapen har vi utnyttjat i ett tiotal nationella utredningsprojekt för vägavgifter.

Traficons specialkunskap gäller bl.a.

 • Internationella översikter
 • Funktionella och tekniska projektförutsättningar (km-avgifter, trängselavgifter, vinjetter, finansiering av enskilda objekt typ tunnlar eller broar)
 • Kostnadsberäkningar
 • Standardisering och harmonisering vägavgifter
 • Vägavgiftsterminologi
 • Lagstiftningsarbetet inom EU (EETS)