• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

VÅR KOMPETENS

Traficons kompetens baserar sig på experter med lång branscherfarenhet och en innovativ attityd att ta fram nya och fungerande lösningar. Våra definitiva specialområden är t.ex. “traffic management” (trafiksignaler, vägvisning, trafikinformationssystem), ITS (intelligenta trafiksystem), vägavgifter samt tunnelsäkerhet (brandsäkerhet, riskanalyser, säkerhetsplaner). Inom dessa områden är vi ledande i Finland.