• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi
08
maalis 23

Traficon Oy toteutti Väyläviraston tilauksesta selvityksen (Väyläviraston julkaisuja 11/2023), jossa laadittiin ehdotus toimenpiteistä ja tiekartta maantieliikenteen automaation digitaalisen ja fyysisen infrastruktuurin tuen vaiheittain kehittämisestä. Selvityksen tulokset auttavat tienpitäjä Väylävirastoa varautumaan ja arvioimaan tieliikenteen automaation teknologian kehityksen vaikutuksia maantieverkon investointeihin.

Tieliikenteen automaation yleistyessä tavoitellaan turvallisempaa, sujuvampaa ja ympäristöystävällisempää liikennettä. Automaattisen ajoneuvon turvallisuuden ja suorituskyvyn kasvattamista tukevat ajoneuvon yhteys muihin ajoneuvoihin ja infrastruktuuriin, joiden avulla ajoneuvot voivat kerätä tietoa ja ennakoida mm. edessä moottoritiellä olevia mahdollisia vaarallisia liikennetilanteita tai keliolosuhteita. Siirtymävaiheen sekaliikenteessä, eli perinteisten ja automaattisten ajoneuvojen muodostamassa joukossa, tulee tienpitäjän osaltaan edesauttaa liikenteen turvallisuutta, sujuvuutta ja vähäpäästöisyyttä. Väyläviraston vastuulla olevan valtion tieverkon fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin kehittämisellä sekä kunnossapidolla voidaan tukea mainittujen tavoitteiden saavuttamista.

Väyläviraston tilauksesta Traficon Oy toteutti selvityksen, jossa kirjallisuustutkimuksena, asiantuntijahaastatteluin ja työpajana laadittiin ehdotus maantieliikenteen automaation digitaalisen ja fyysisen infrastruktuurin tuen vaiheittain kehittämisestä. Selvityksen tuloksen ehdotettiin viittätoista tieliikenteen automaation tuen kehittämisen toimenpidettä Väylävirastolle, jotka sijoittuivat viidelle toimenpidekokonaisuudelle: 1. fyysinen infrastruktuuri, 2. digitaalinen infrastruktuuri, 3. tietämyksenhallinta, 4. kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö sekä vaikuttaminen ja 5. tieverkon palvelutasot.

Ehdotettujen toimenpiteiden toteutuksen tukemiseksi muodostettiin tiekartta, jossa toimenpiteet jaoteltiin neljään kategoriaan: A) välttämättömien toimenpiteiden toteutukseen vaikuttavat EU- ja kansallinen lainsäädäntö sekä strategiat; B) tarpeelliset toimenpiteet hyödyttävät jo nykyisellään tienkäyttäjiä, tienpitoa ja tieverkon operointia; C) varmuus tarpeesta -toimenpiteet kannattaa toteuttaa vasta kun toimenpiteiden laskennallisesta kannattavuudesta tai muulla tavoin todetusta välttämättömyydestä automaattiajamiselle on varmuus; D) seurattavat kehityskulut -toimenpiteet vaativat jatkuvaa seurantaa ja yhteistyötä kotimaisella sekä kansainvälisellä tasolla.

Alla olevasta linkistä voit lukea lisää Väyläviraston julkaisusta (11/2023) tai kysyä lisätietoja Traficon Oy:n projektipäälliköltä.

Lisätietoja

Väyläviraston julkaisuja 11/2023. Ehdotus tieliikenteen automaation toteutussuunnitelmaksi. Saatavilla www-osoitteesta: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-405-046-3

Ilkka Kotilainen, Traficon Oy -projektipäällikkö, ilkka.kotilainen@traficon.fi, +358 44 5565 633 (WhatsApp)