• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi
22
joulu 19
Uudet palvelukokonaisuudet 2020
  • 22.12.2019
  • traficon

Traficon on liikennesuunnittelun, tunneliturvallisuuden ja älyliikenteen (ITS) konsulttitoimisto Suomessa. Traficon on 100% suomalainen ja 100% henkilökuntansa omistama erikoistoimisto, joka on toteuttanut noin 1800 projektia viimeisen 30 vuoden aikana. Traficonin osaaminen tulee kokeneesta insinöörijoukosta, jolla on akateeminen perus- tai jatkotutkinto. Vuonna 2020 Traficon tarjoaa erityisasiantuntijapalveluita laajemmalla sektorilla kuin koskaan aikaisemmin. Uusien asiantuntijoiden liittyminen Traficonin joukkoon on laajentanut Traficonin ydinosaamista erityisesti paloturvallisuuden saralle. Traficonilta löytyy asiantuntemusta niin tunneleiden ja pysäköintilaitosten kuin ajoneuvojenkin turvallisuuteen, riskeihin ja palotekniikkaan liittyen. Traficon voi tarjota paloasiantuntemustaan niin suunnittelu- kuin operatiivisella puolella. Traficon uskoo myös kansainväliseen verkostoitumiseen liikennetekniikan ja –turvallisuuden huippuasiantuntijoiden kanssa. Strateginen verkostoituminen on laajentunut entisestään 2020 ja kattaa nyt myös älyliikenteen ja paloturvallisuuden asiantuntijoita.