• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi
22
joulu 19

Traficon on liikennesuunnittelun, tunneliturvallisuuden ja älyliikenteen (ITS) konsulttitoimisto Suomessa. Traficon on 100% suomalainen ja 100% henkilökuntansa omistama erikoistoimisto, joka on toteuttanut noin 1800 projektia viimeisen 30 vuoden aikana. Traficonin osaaminen tulee kokeneesta insinöörijoukosta, joilla on akateeminen perus- tai jatkotutkinto. Vuonna 2020 Traficon tarjoaa erityisasiantuntijapalveluita laajemmalla sektorilla kuin koskaan aikaisemmin. Uusien asiantuntijoiden liittyminen Traficonin joukkoon erityisesti maanalaisen rakennuksien turvallisuuteen liittyen on vahvistanut Traficonin ydinosaamista. Erityisesti paloturvallisuuteen niin suunnittelu- kuin operatiivisella puolella Traficon voi tarjota huippuosaamista. Ajoneuvot mm. niiden koko, käyttövoima ja automaatioaste muuttuvat hyvin nopeasti. Näihin löytyy Traficonilta asiantuntemusta, erityiseti turvallisuuteen, riskeihin ja palotekniikkaan liittyen. Traficon uskoo myös kansainväliseen verkostoitumiseen liikennetekniikan ja –turvallisuuden huippuasiantuntijoiden kanssa. Strateginen verkostoituminen on laajentunut entisestään 2020 ja kattaa nyt myös älyliikenteen ja paloturvallisuuden asiantuntijoita.