• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

Selvitykset

Traficon tuottaa liikenteeseen ja ympäröivään infrastruktuuriin liittyviä selvityksiä niin valtion viranomaisten kuin kaupunkien ja kuntien sekä yksityissektorin tarpeisiin. Selvityksien tarkoitus ja tarkkuustaso vaihtelevat paljon riippuen tyypistä ja tarkoitusperästä. Esimerkkejä tavallisimmista projekteista ovat esi-, tarve- ja hankeselvitykset. Joskus kyseessä on selvitys liittyen liikennepolitiikkaan tai -strategiaan. Hanketasolla vaikutusarvioinnit ovat keskeinen tehtävä, joka  yleensä tulee tehdä ennen hankkeiden käynnistämistä. Selvityksillä voi olla myös tekninen erikoisaihe kuten esimerkiksi tiemaksut, joukkoliikenneinformaatio tai pysäköinnin ohjaus. Traficon on ollut edelläkävijä Suomessa näiden tekemisessä. Traficonin kansainvälinen yhteistyöverkosto on etu, jota voidaan käyttää apuna, kun haetaan parasta mahdollista erikoisosaamista.