• Länsiportti 4,
  02210 ESPOO
 • (09) 804 1922
  traficon@traficon.fi

TUNNELIT JA MUUT MAANALAISET LIIKENNERAKENTEET

Tietunnelit ja muut maanalaiset liikennejärjestelyt tuovat omat haasteensa sekä liikenteen hallintaan että turvallisuuden suunnitteluun, koska häiriöiden ja onnettomuuksien seuraukset ovat yleensä vakavat. Traficonissa on tähän liittyvä pitkäaikainen osaaminen sekä suomalaisissa että kansainvälisissä hankkeissa. Traficon tekee myös esimerkiksi valvontaa asiakkaiden puolesta osana rakennuttamispalvelutarjontaa.

Traficonin avainosaamista ovat:

 • Liikenteenhallintajärjestelmien suunnittelu
 • Liikenteelliset riskianalyysit
 • Vaarallisten aineiden kuljetusten riskianalyysit
 • Paloturvallisuus yhdessä IFAB Finland Oy:n kanssa (www.ifab.fi)
 • Pysäköintilaitosten ja muiden maanalaisten liikennetilojen liikennesuunnittelu
 • Turvallisuuskonsultointi