Traficon Oy

Liikennesuunnittelun erikoisasiantuntija

Tekijät

Kristian Appel


09 4247 5212, 050 566 1949
hallituksen pj., Traficonin perustaja ja osakas
s. 1949 Helsinki, DI TKK 1974, SNIL, DE Hanken 1981


Kristianilla on yli 40 vuoden laaja-alainen kokemus liikennesuunnittelusta. Hän on osallistunut lukuisiin EU-hankkeisiin ja alan pohjoismaiseen yhteistyöhön.


Hänen erikoisosaamisalueitaan ovat mm. ITS, liikenteen hallinta-, ohjaus- ja maksujärjestelmät, järjestelmäarkkitehtuuri ja ITS-terminologia, tunneliturvallisuus sekä liikenteen hallinnan tutkimushankkeet ja kehittämisohjelmat.

Jari Oinas


09 4247 5215, 050 511 4585

projektipäällikkö, hallituksen jäsen, Traficonin perustaja
s. 1960 Inari, DI TKK 1987


Jarilla on 30 vuoden vankka asiantuntemus liikennevalojen suunnittelusta sekä niitä koskevien laatuvaatimusten ja suunnitteluohjeiden laatimisesta.


Viimeisten vuosien aikana Jari on vastannut vaihtuvien ohjausjärjestelmien laajoista suunnitteluprojekteista sekä toiminut liikenteenhallinnan asiantuntijana Tiehallinnon ja Liikenneviraston isoissa investointihankkeissa laatien tuotevaatimuksia ja valvoen toteutusta. Myös liikenteen hallinnan operatiivisen toiminnan kehittäminen Liikenneviraston tieliikennekeskusympäristössä sekä järjestelmäarkkitehtuuri ovat Jarin vahvaa osaamisaluetta.

Tomi Ristola


09 4247 5213, 050 500 4170

projektipäällikkö, hallituksen jäsen, osakas
s. 1958 Helsinki, DI TKK 1983, SNIL


Tomilla on yli 30 vuoden kokemus liikennealalta, erityisesti liikenteen ohjauksen, liikenneturvallisuuden, informaatiojärjestelmien ja joukkoliikenteen parista. Hän on perehtynyt myös liikenteenhallintajärjestelmien vaikutuksiin.


Tomi on toiminut myös kehitysyhteistyöhankkeissa ja useissa EU:n tutkimusohjelmien projekteissa.

Risto Kulmala


040 502 6254

ITS-konsultti, projektipäällikkö ja erityisasiantuntija, osakas
s. 1952, DI TKK 1976, TkT TKK 1995


Professori Risto Kulmala on kansainvälisesti maamme arvostetuimpia ITS asiantuntijoita. Hänen osaamisestaan ovat saaneet nauttia niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin kumppanit. Riston keskeisiä osaamisalueita ovat kokonaisuudessaan koko liikenteen ITS-kenttä, liikennetelematiikka ja autonominen liikenne, liikennepolitiikan vaikutusarvioinnit ja -tutkimukset sekä liikenneturvallisuuden ennustemallit.

Juha Hyvärinen


050 556 32 95, +7 921 969 98 82

projektipäällikkö
s. 1957 Kemijärvi, Ins. Wärtsilän Teknillinen Opisto 1980, SNIL


Juhalla on yli 30 vuoden kokemus liikennekonsultoinnista. Erityisosaamisen alueita ovat mm. liikenneturvallisuus, liikennetalous sekä venäläisten ja länsimaisten yhteistyöprojektien veto. Juha asuu Venäjällä ja viimeiset 15 vuotta hän on vetänyt kansainvälisiä liikenneprojekteja Barentsin alueella ja Luoteis-Venäjällä.


Juha on toiminut myös USA:n tiehallinnon hankkeissa sekä Maailmanpankin, EBRD:n ja GRSP (Global Road Safety Partnership), Pohjoismaiden ministerineuvoston ja useissa EU:n rahoittamissa projekteissa.

Satu Kotituomi


09 4247 5220

projektipäällikkö, osakas
s. 1968 Tammela, DI TKK 1994


Satu toimii projektipäällikkönä liikenne- ja liikennevalosuunnittelu- sekä toimivuustarkasteluprojekteissa yli 20 vuoden kokemuksellaan. Hän on osallistunut myös matkustajainformaatioon liittyviin EU-projekteihin.


Satu hallitsee pysäköintilaitosten liikenneteknisen suunnittelun ja toimivuustarkastelut.

Heidi Arjamaa


09 4247 5214

projektipäällikkö, osakas
s. 1976 Helsinki, DI TKK 2003


Heidi edustaa Traficonin vahvaa osaamista liikennevalosuunnittelussa. Heidi hallitsee myös toimivuustarkastelut simuloimalla, kiinteiden opasteiden mitoituksen sekä vaihtuvien ohjausjärjestelmien liikenneteknisen suunnittelun.


Heidiltä löytyy asiantuntemusta myös paikkatietojärjestelmistä.

Jaakko Tuominen


09 4247 5223, 040 522 4087

projektipäällikkö, osakas
s. 1964 Helsinki, DI TKK 1991


Jaakko hallitsee liikennevalosuunnittelun suvereenisti yli 25 vuoden kokemuksellaan. Ennen Traficoniin siirtymistään Jaakko suunnitteli ja ohjelmoi liikennevaloja Helsingin kaupungilla yli 15 vuoden ajan. Jaakko on joukkoliikenne-etuuksien SYVARI -ohjaustavan asiantuntija toimistossamme.


Jaakko hallitsee myös toimivuustarkastelut simuloimalla ja kiinteän liikenteenohjauksen suunnittelun.

Heidi Hämäläinen


09 4247 5210

piirtäjä, osakas
s. 1963 Hämeenlinna, kartoittaja 1981


Heidi pitää toimistolla pyörät pyörimässä. Soittaessasi vaihteeseemme, kuulet useimmiten ensimmäisenä Heidin ystävällisen äänen.


Heidi hoitaa Traficonin laskutuksen ja piirtää myös suunnitelmia puhtaaksi sekä CADilla että käsin.

Matti Huju


09 4247 5218, 0400 493614

suunnittelija, osakas
s. 1987 Espoo, DI Aalto 2015


Matilla on osaamista liikenteenhallintaan, telematiikkaan ja liikennevaloihin liittyvistä selvityksistä, kehittämistehtävistä ja yleissuunnitelmista.


Matti hallitsee myös liikennevalojen rakennussuunnittelun perusteet sekä välityskyky- ja toimivuustarkastelut.

Aapo Tiilikainen


09 4247 5222
avustava suunnittelija
s. 1994, tekn. yo.


Aapo työskentelee Traficonissa osa-aikaisesti opiskelujen ohessa hoitaen moninaisia avustavia suunnittelutehtäviä liikenteenohjauksen ja liikenteenhallinnan hankkeissa.