• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

Traficon AB - PERSONAL

Traficons nyckelpersoner har mer än 30 års mångsidig erfarenhet i branschen. Personalen tar fram de optimala lösningarna för varje kund. Traficon har också varit snabb i att utnyttja de senaste framstegen i branschen och utveckla sakkunskapen. t.ex. inom ITS (Intelligenta trafiksystem).

Nedan presenteras Traficons personal (e-postadresserna har formen förnam.efternamn@traficon.fi).

Aapo Tiilikainen
Trafiksignaler, Vägvisning

P: 09 4247 5222

Anders Granfelt, Dipl. ing.
Projektchef
RUC/EFC (Vägavgifter)

P: 09 804 1922

Heidi Arjamaa, Dipl.ing.
Projektchef
Trafiksignaler, trafikledning

P: 09 4247 5212

Heidi Hämäläinen
Kontorsadministration

P: 09 4247 5210

Jaakko Tuominen, Dipl.ing. – Projektchef
Trafiksignaler, Trafikplanering

M: 040 522 4087

Jari Oinas, Dipl.ing. – Projektchef
Trafikledning, Tunnlar, Trafiksignaler, Byggherreservice

P: 09 4247 5215
M: 050 511 4585

Juha Hyvärinen, Ing. – Projektchef
Trafikutredningar, Trafikplanering

P: +7 921 969 98 82
M: 050 567 3295

Kristian Appel, Dipl.ing, Dipl.ekon. – Specialist, Styrelseordförande
RUC/EFC (Vägavgifter), Tunnlar, ITS (Intelligenta trafiksystem)

P: 09 4247 5212
M: 050 566 1949

Marko Järvinen, Expert (f.d. Brandchef i Helsingfors räddningsverk 2008 – 19)
Tunnlar, Underjordiska utrymmen

P: 09 804 1922

Matti Huju, Dipl.ing. – Projektchef
ITS (Intelligenta trafiksystem), Trafikledning, Trafikutredningar

P: 09 4247 5218
M: 0400 493 614

Max Lakkonen, Tekn.lis., Specialist, Verkställande direktör
Tunnlar, Underjordiska utrymmen

P: 09 804 1922
M: 050 516 2122

Risto Kulmala, Tekn.dr., Specialist
ITS (Intelligenta trafiksystem), CCAM (Uppkopplad och automatisk trafik), Trafikforskning

P: 09 804 1922
M: 040 502 6254

Satu Kotituomi, Dipl.ing. – Projektchef
Trafiksignaler, trafikplanering

P: 09 4247 5220

Tomi Ristola, Dipl.ing. – Projektchef
ITS (intelligenta trafiksystem), Informationssystem, Vägvisning

P: 09 4247 5213
M: 050 500 4170

Tuukka Virtanen, Ing.
Trafiksignaler

P: 09 4247 5217