Liikennesuunnittelun erikoisasiantuntija

Företaget Traficon Ab

I ett nötskal

 • Oberoende trafikkonsult
 • Grundat 1989
 • Helägt av personalen
 • 10 anställda
 • Årlig egen omsättning ca 1 miljon Euro
 • RALA-sertifierat kvalitetssystem
 • Soliditet:AAA
 • Pålitlig partner (mht. Beställaransvarslagen 1233/2006)

Verksamhetsområden

Traficons huvudbranch är trafikplanering inklusive trafikledning (traffic management), ITS (intelligenta transportsystem- och tjänster) samt betalsystem (vägavgifter).

Specialkompetens

Traficon har spetskompetens inom trafikledning och -styrning (trafiksignaler, vägvisning, trafikinformationssystem), vägavgifter och tunnelsäkerhet. Inom dessa områden hör vi till de ledande experterna inte bara i Finland utan i Europa. 

EU:s forskningsprogram

Ett område där vi hävdat oss väl är EU:s forskningsprojekt inom transportsektorn samt i tillägg motsvarande nordiska aktiviteter. Vi har medverkat i mer än 30 EU och nordiska projekt. Vårt ofta utnyttjade starka internationella nätverk grundar sig till stor del på dessa projekt.

Styrelse och ägarskap

Huvudägarna Kristian Appel, Jari Oinas och Tomi Ristola bildar företagets styrelse. Kristian Appel har varit företagets VD från första början. De övriga ägarna har också nyckelpositioner i företaget. Inget externt ägande existerar.

Kvalitetskontroll

Målet för företagets sedan 2005 RALA-sertifierade kvalitetssystem är att säkerställa kundernas tillfredsställelse. Nyckelfaktorer är:

 • förståelse för kundens önskemål och behov
 • samarbetsförmåga
 • professionalitet
 • hög teknisk kvalitet på slutprodukten

Kvalitetssystemet auditeras årligen.