• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

TRAFFIC MANAGEMENT OCH INTELLIGENTA TRAFIKSYSTEM

Traficon var det första företaget i Finland, som specialiserade sig på ”traffic management” och intelligenta trafiksystem (ITS) redan för inemot 30 år sedan.

Traficon erbjuder den senaste kunskapen såväl på nationell som internationell nivå. Våra experter har gedigen kunskap om allt från detaljerad projektering av trafikstyrningssystem på trafikleder och informationssystem för alla trafikslag till utredningar gällande automatiska och autonoma fordon inom framtida trafiksystem.

Traficons nyckelkompetensområden:

  • Forskning och utveckling (FoU) inom ITS
  • Internationella forskningsprojekt
  • Effektutredningar och prognoser
  • Strategisk utveckling av traffic management
  • Projektering av trafikstyrnings- och informationssystem samt övervakning av realiseringen