• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

FORSKNING OCH UTVECKLING (FoU)

Traficon har aktivt deltagit i FoU på toppnivå inom trafiksektorn, både nationellt men särskilt internationellt. Personalen består främst av akademiker, en del har forskarbakgrund och fortsättningsexamina inom teknik eller ekonomi. Traficon har specialiserat sig på forskningsprojekt inom intelligenta trafiksystem (ITS) och i dem verkat som representant för landets trafikmyndigheter i internationella sammanhang. Traficon deltar i standardisering och harmonisering inom trafikbranschen. Tack vare de otaliga internationella forskningsprojekten, har vi lyckats skapa ett unikt kontaktnät av internationella experter, som också utnyttjas i nationella projekt.