• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

TRAFIKPLANERING OCH TRAFIKENS FRAMKOMLIGHET

Trafik är den gemensamma faktorn för all Traficons verksamhet. Vi använder moderna modellerings- och simuleringsverktyg som stöd för planering och framkomlighetsstudier.

Exempel på vårt mångsidiga utbud av tjänster:

  • Projektering av trafikarrangemang (korsningar, gatusträckningar, parkeringsområden och -anläggningar, terminalområden)
  • Planering av trafikstyrning (trafiksignaler, vägvisning, trafikledsstyrning, trafikantinformation)
  • Framkomlighetsberäkningar, kollektivtrafikprioriteringar
  • Trafik- och användarstudier
  • Vägavgiftsutredningar