• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

TRAFIKSIGNALER

Trafiksignaler är en traditionell form av trafikstyrning. Projektering av trafiksignaler har varit en central del av Traficons verksamhet sedan starten för över 30 år sedan. Vi har projekterat hundratals signalanläggningar över hela landet från enskilda korsningar till stora trafikleder och stadscentra. Prioritering av kollektivtrafik i trafiksignalerna är ett av våra specialgebit. Traficon har för myndigheterna utarbetat det mesta av projektsanvisningar, tekniska kravspecifikationer och upphandlingshandlingar för trafiksignaler. Allt detta har skapat många långvariga kundförhållanden med myndigheter, städer och kommuner.

Traficons specialkunskap gäller bl.a.

  • Detaljerad projektering inklusive upphandlingshandlingar
  • För- och översiktsplanering
  • Utvecklingsplaner samt planer för centralsystemen
  • Drifts- och underhållsplaner
  • Utveckling av anvisningar och specifikationer