• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

TJÄNSTER

Traficon har ett mångsidigt utbud av planerings- och konsulteringstjänster inom trafiksektorn. Vi började för 30 år sedan med traditionell trafikplanering och trafiksignaler. Numera täcker vi många fler delområden inkl. forskning och utveckling och ger till och med byggherreservice vid realisering av t.ex. styrsystem inom trafiken.