Liikennesuunnittelun erikoisasiantuntija

Traficon Ab

- specialisten på trafikplanering

Med en stark bakgrund i traditionell trafikplanering har vi utvecklat vår kompetens särskilt inom trafikledning (traffic management), trafikstyrning och ITS (Intelligenta Transportsystem och -Tjänster). Trafiksignaler, kollektivtrafikprioritering, vägavgiftskoncept och -lösningar, trafikledning   samt säkerhet i tunnlar är exempel på expertisområden, där vi är ledande i Finland.

I våra uppdrag kombinerar vi vår erfarenenhet från flera decennier med nya innovativa idéer till kundernas fromma – detta är förklaringen till vår framgång.

Framkomlighet och säkerhet på vägnätet

En väl planerad och funktionsduglig trafikledning är en förutsättning för en trygg trafikmiljö.

Ett nätverk av experter – både nationellt och internationellt

En av våra oemotsägliga styrkor är ett brett och mångsidigt expertnätverk både i Finland och internationellt. För att uppfylla kundernas krav och behov har vi möjlighet att för varje projekt, både stort som litet, forma ett skräddarsytt och kompetent konsortium. Vårt nätverk inkluderar speciellt ett stort antal utländska experter av världsklass.      

NYHETER